Over ons

Bedrijfsethiek

Ons internationale Ethisch beleid (het “Ethisch beleid") bevat de belangrijkste principes en regels voor alle werknemers van Checkpoint Systems, Inc. en van gelieerde partijen over de hele wereld ("Checkpoint") ten aanzien van de juiste bedrijfsvoering en het juiste gedrag. U vindt op deze site een complete versie van het Ethisch beleid, samen met een reeks veelgestelde vragen (FAQ's) waarin wordt uitgelegd wat het Ethisch beleid inhoudt, hoe u antwoord krijgt op vragen over het Ethisch beleid en waar u eventueel ongepast gedrag kunt melden. Ook vindt u hier diverse voorbeelden van de manieren waarop het Ethisch beleid wordt toegepast in diverse situaties en omstandigheden.

U vindt hier ook informatie over onze Ethische Commissie. Deze bestaat uit negen (9) werknemers, gekozen op basis van hun vaardigheden en onafhankelijkheid, en uit een externe ethisch manager. De werknemers vertegenwoordigen het internationale personeelsbestand van Checkpoint, met twee (2) afgevaardigden uit Noord-Amerika, drie (3) uit Europa, een (1) uit het Caribisch gebied/Latijns-Amerika en drie (3) uit de regio Azië-Pacific.

De Commissie behandelt vragen en onderzoekt meldingen van mogelijk ongepast gedrag zoals dat in het Ethisch beleid wordt omschreven. De commissie rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen direct aan de Governancecommissie van de Raad van Bestuur, om ervoor te zorgen dat de Commissie compleet onafhankelijk kan werken.

Werknemers en andere belanghebbenden die een vraag willen stellen of mogelijk ongepast gedrag willen melden (zoals in het Ethisch beleid omschreven) kunnen op meerdere manieren contact opnemen met de Ethische Commissie: (i) via onze "hotline", die toegankelijk is via internet of via een gratis telefoonnummer dat overal ter wereld gebeld kan worden, (ii) via rechtstreeks contact met leden van de Ethische Commissie of (iii) via rechtstreeks contact met de ethisch manager. Informatie over deze contactmogelijkheden vindt u ook op deze website.

Checkpoint wil bij zijn activiteiten over de hele wereld graag hoge ethische standaarden aanhouden.

Kijk voor meer informatie, of om ongepast gedrag te melden, op deze pagina.