Beleid inzake conflictmineralen

Beleid inzake conflictmineralen

1. Voorwoord

1.1 Doelstellingen

Checkpoint Systems, Inc. streeft naar het naleven van de amendementen op de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act en van gerelateerde regelgeving van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Deze hebben tot doel om het gebruik van mineralen te voorkomen die direct of indirect gewapende groepen steunen of financieren in de Democratische Republiek Congo (DRC) of in buurlanden (Soedan, Oeganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek).

De Dodd-Frank Act en de SEC-regels verplichten beursgenoteerde bedrijven om bekend te maken of ze tantaal, tin, wolfraam of goud gebruiken dat afkomstig is uit de DRC of uit een buurland. Als dat zo is, moeten bedrijven een verslag opstellen waarin de producten worden omschreven die niet conflictvrij zijn; ook moeten de inspanningen worden vermeld die worden geleverd om de bron en het afgelegde traject van de mineralen te kunnen bepalen.

"Conflictvrij" betekent dat de producten geen tantaal, tin, wolfraam of goud bevatten dat direct of indirect gewapende groepen steunt of financiert in de DRC of in buurlanden.

1.2 Reikwijdte

Checkpoint en al zijn wereldwijde dochtermaatschappijen.

2. Beleid inzake conflictmineralen

2.1 Beleidsverklaring Checkpoint

Als fabrikant van elektrische onderdelen en geïntegreerde technologie streeft Checkpoint ernaar om onderdelen en materialen in te kopen bij leveranciers die onze waarden delen ten aanzien van respect voor mensenrechten, integriteit en milieubewustzijn.

Dit betekent dat Checkpoint geen directe of indirecte steun zal tolereren aan gewapende groepen in de DRC, aan criminele netwerken of ernstige schenders van mensenrechten en/of aan personen of instanties die zich op illegale wijze bezighouden met het winnen, handelen, verwerken en consumeren van mineralen. Checkpoint vraagt van al zijn leveranciers dat zij uitsluitend metalen gebruiken die zijn ingekocht binnen een legale logistieke keten, om ervoor te zorgen dat zij op geen enkel moment hebben gezorgd voor de financiering van conflicten.

Verantwoordelijkheden van werknemers

Om een conflictvrije logistieke keten te waarborgen zullen werknemers van Checkpoint zich inspannen om te bepalen waar onze mineralen vandaan komen en welk traject deze hebben afgelegd.

Technisch werknemers en werknemers op de afdeling Onderzoek en ontwikkeling mogen geen materialen of onderdelen inkopen uit de DRC of uit buurlanden, en zij moeten de naleving van deze regels op een correcte wijze documenteren. Daarnaast moeten alle werknemers van Checkpoint die betrokken zijn bij het inkopen van producten of onderdelen van derden controles opzetten die ervoor zorgen dat alle producten vrij zijn van conflicten in de DRC, en moeten zij voor alle bedrijfsactiviteiten teams opzetten die de logistieke keten screenen.

Werknemers moeten betrouwbare documentatie van leveranciers opvragen waaruit blijkt dat de conflictmineralen niet afkomstig zijn uit de DRC of uit buurlanden.

Werknemers moeten bij het beoordelen van leveranciersverklaringen uitgaan van een redelijke, maar sceptische houding, en ze moeten goed letten op waarschuwingssignalen die in strijd zijn met de verklaringen van leveranciers, zoals de prijzen van materialen, de locatie van de leverancier, de puurheid/kwaliteit van de materialen in de producten enzovoort.

Het is werknemers uitdrukkelijk verboden om onderdelen of materialen in te kopen bij leveranciers van wie bekend dat hun metalen afkomstig zijn uit conflictregio's, of van wie de metalen worden aangemerkt als niet-DRC-conflictvrij.

Werknemers moeten maatregelen nemen die in commercieel opzicht redelijk zijn, zoals het zoeken van andere leveranciers en het stoppen met inkopen bij leveranciers waarbij er een redelijk risico bestaat dat deze materialen inkopen bij partijen die mensenrechten schenden in de DRC of in buurlanden, of die met deze partijen banden onderhouden.

2.3 Bevestiging door werknemers

Werknemers van Checkpoint die verantwoordelijk zijn voor het technisch ontwerp, voor onderzoek en ontwikkeling, voor de productie of voor de inkoop van producten moeten minimaal één keer per jaar bevestigen dat zij deze regels zullen naleven; de juridische afdeling kan naar eigen inzicht bepalen hoe deze bevestiging gestalte krijgt.